OpenRun | Business Consulting

Konsulting operacyjny

Czy wiesz jaką część sprzedaży tracisz przez zawiłe procedury, brak nadzoru lub złe ustawienie priorytetów? Jak możesz poprawić swoją zyskowność operacyjną? W którym obszarze poprawić funkcjonowanie aby uzyskać maksimum efektu przy minimum zaangażowania? Jak efektywniej zarządzać majątkiem i zespołem?