OpenRun | Business Consulting

Zarządzanie firmą w kryzysie

Jaka jest częstotliwość kryzysów w Twojej branży? Jakich zmian dokonałeś aby w przyszłości nie powtarzały się spadki sprzedaży? Gdzie są najwrażliwsze miejsca firmy? Jakie przyjąłeś zasady zarządzania ryzykiem?