Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

List żelazny na nowych zasadach

(fot. Stock Exchange/952313 )

Od 17 lutego możliwe jest wniesienie zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wydania tzw. listu żelaznego. Jest to specjalny sądowy dokument gwarantujący oskarżonemu przebywającemu za granicą, że pozostanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania, jeśli złoży oświadczenie o stawieniu się do sadu lub prokuratora w wyznaczonym terminie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego dotyczy art. 284 § 2 znajdującego się w rozdziale 30 regulującym instytucję listu żelaznego (art. 281 - 284 k.p.k.).

Zgodnie z powołanymi przepisami jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, to właściwy miejscowo sąd okręgowy może mu wydać list żelazny.

Wydanie listu żelaznego oznacza dla oskarżonego, że będzie on odpowiadał z wolnej stopy, tzn. będzie pozostawał na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania karnego, jeżeli będzie przestrzegał następujących warunków: będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu lub prokuratora, nie będzie opuszczał bez zezwolenia sądu obranego w kraju miejsca pobytu, nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

Obowiązujący dotychczas przepis art. 284 § 2 k.p.k. przewiduje możliwość wnoszenia zażalenia od postawienia sądu odwołującego list żelazny oraz postanowienia o przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu wartości majątkowych w razie odwołania listu żelaznego.

Natomiast nie przewiduje środków odwoławczych w przypadku odmowy wydania listu żelaznego. Nowela zmienia ten niekorzystny stan prawa dla oskarżonego. W celu poszanowania jego prawa do wolności osobistej dokonuje zmiany art. 284 § 2 k.p.k. Wprowadza bowiem możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wydania listu żelaznego.

(sejm.gov.pl), (prezydent.pl), (DM)

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/list-zelazny-na-nowych-zasadach.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype