Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Pijany rowerzysta to nie przestępca

Nietrzeźwy rowerzysta nie popełni przestępstwa. Kradzież poniżej 400 zł nie będzie przestępstwem. To zmiany jakie wchodzą w życie w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń od dnia 9 listopada 2013 roku. Nowelizacja to swoista rewolucja – przepisy o granicznej wysokości przestępstwa i wykroczenia nie zmieniały się bowiem od 1995 roku.

Nietrzeźwi rowerzyści

Przed zmianami prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości czy też pod wpływem środka odurzającego  było przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo sąd obowiązkowo w takiej sytuacji orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju.

Nowelizacja wykreśla przepis o prowadzeniu pojazdów niemechanicznych z Kodeksu karnego i przenosi go do Kodeksu wykroczeń. Od 9 listopada prowadzenie pojazdów niemechanicznych w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego nie będzie więc przestępstwem lecz wykroczeniem. Sprawcy mogą też liczyć na łagodniejszą karę: areszt do 30 dni albo grzywnę od 50 do 5.000 zł. Dodatkowo sąd będzie miał już tylko możliwość (nie obowiązek) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, i to tylko niemechanicznych (dotychczas, za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości sąd mógł orzec zakaz prowadzenia samochodu).

Co z rowerzystami, których wyroki zapadły przed zmianą i aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności? Zgodnie z podstawowymi zasadami prawa karnego, jeśli sankcja za określony czyn ulega złagodzeniu na skutek zmiany przepisów, wymierzoną karę należy odpowiednio zmniejszyć. Jeżeli wobec powyższego sprawca aktualnie odsiaduje karę pozbawienia wolności i trwa to dłużej niż 30 dni, kara zostanie uznana za odbytą a sprawca zwolniony.

Przestępstwo a wykroczenie

Nowela zmienia także graniczną kwotę pieniężną, decydującą o kwalifikacji czynu.

Dotychczas, w przypadku dopuszczenia się kradzieży, przywłaszczenia czy paserstwa na kwotę do 250 zł, sprawca odpowiadał jak za wykroczenie, po przekroczeniu tej sumy sprawca popełniał przestępstwo.

Po zmianie, kwotą graniczną będzie 1/4 minimalnego wynagrodzenia - wobec tego, że aktualnie wynosi ono 1.600 zł, sumą graniczną będzie kwota 400 zł.

Popełnienie czynu zabronionego do 400 zł włącznie będzie więc stanowiło wyłącznie wykroczenie.

Wnioski

Zmiany z pewnością odciążą prokuraturę, która przestanie się zajmować sprawami o lżejszym ciężarze gatunkowym  – a należy wskazać, że stanowią one gro spraw prowadzonych przez prokuratorów.

Pijani rowerzyści nie trafią także do aresztu na dłużej niż 30 dni. Przy tak znacznym obłożeniu zakładów karnych, zmiana może także wpłynąć na liczbę skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności.

(pg)

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1247).

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/pijany-rowerzysta-to-nie-przestepca.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype