Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Reforma zamówień publicznych. Naukowcy kupią więcej bez przetargów

Wczoraj weszła w życie reforma prawa zamówień publicznych. Co się zmienia? Przede wszystkim wyższy będzie tzw. próg bagatelności, czyli wartość zamówień, od której trzeba stosować procedury PZP.

Próg wzrasta z 14 do 30 tys. euro. Dodatkowo dla instytutów naukowych będzie to do 130 tys. euro, a dla uczelni wyższych - 200 tys. euro. Nowe regulacje znacząco przyspieszą rozpoczęcie badań naukowych. Stare przepisy często wiązały naukowcom ręce. Więcej o korzystnych rozwiązaniach dla badaczy na stronie resortu nauki.
Mniej biurokracji w organizacji koncertów i spektakli

Nowe PZP przewiduje też szczególne wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy, nawet do 200 tys. euro, dla dostaw i usług.

Prace badawcze, których wyniki zostaną opublikowane i udostępnione do wykorzystania wszystkim zainteresowanym podmiotom będą mogły być nabywane poza procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych bez względu na sposób zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy tych prac.

Rozszerzono także przesłankę zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę. Dzięki temu zamawiający będą mieli większą elastyczność w zakresie wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Specjalnie dla naukowców dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu ustawy. Dla instytutów PAN będzie to obecnie do wartości nie większej niż 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych - 207 tys. euro.

Tym samym uczelnie będą udzielać tego rodzaju zamówień wg. procedur określonych samodzielnie z poszanowaniem ogólnounijnych zasad transparentności, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o udzieleniu zamówienia, przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia.

Dodatkowo, biblioteki uczelniane będą mogły kupować materiały biblioteczne bez procedury z ustawy do progów unijnych.

Zmiany dotyczą także instytucji kultury. Przykładowo teatry i filharmonie będą mogły zamawiać spektakle i koncerty bez przetargów.

(źródło: premier.gov.pl, nauka.gov.pl)

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/reforma-zamowien-publicznych-naukowcy-kupia-wiecej-bez-przetargow.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype