Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Są nowe przepisy o ogrodach działkowych

(fot. www.morguefile.com by taliesin)

Posłowie uchwalili dziś ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe przepisy w sposób kompleksowy regulują zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

Zmiany w prawie były niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. o niekonstytucyjności części przepisów dotychczas obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nowa ustawa przewiduje m.in. możliwość tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych również na gruntach stowarzyszeń ogrodowych. Przyznaje też działkowcom prawo do skierowania do sądu pozwu o stwierdzenie nieważności wydanego przez stowarzyszenie regulaminu lub zmian wprowadzonych do niego, jeśli są sprzeczne z ustawą. Podstawą ustanowienia prawa do działki będzie umowa dzierżawy działkowej.

Ustawa nakłada ponadto na zarządy ogrodów działkowych obowiązek powołania, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, zebrania wszystkich działkowców, by ci zdecydowali, czy chcą pozostać w ogólnopolskim stowarzyszeniu, w jakie przekształci się Polski Związek Działkowców, czy też będą chcieli się od niego odłączyć.

Ustawa reguluje też kwestie decyzji o wywłaszczeniu. Zgodnie z nowymi przepisami w decyzji powinna być wskazana nieruchomość zamienna, określona wysokość odszkodowania oraz zakres obowiązków podmiotu likwidującego z terminem ich realizacji. W przypadku braku akceptacji wysokości odszkodowań ustawa wprowadza możliwość zwrócenia się do sądu przez podmiot likwidujący, stowarzyszenie lub działkowca.

W ustawie nie zawarto przepisów dotyczących przekształceń własnościowych. Zostaną one uregulowane w odrębnej ustawie. Pierwsze czytanie projektów miało miejsce 19 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, a drugie odbyło się 20 listopada 2013 r. Teraz ustawą zajmie się Senat.

(źródło: sejm.gov.pl)

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/sa-nowe-przepisy-o-ogrodach-dzialkowych.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype