Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Sejm przyjął nową ustawę o zbiórkach publicznych

Zwiększona przejrzystość to także lepsze możliwości kontroli. Zbieranie na dobre cele w internecie - np przez przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany - nie będzie podlegało regulacji dotyczącej zbiórek publicznych. W internecie czy przez przelewy można zbierać bez dodatkowych formalności, gdyż przejrzystość i możliwość kontroli zapewnia sama technologia.

Ułatwi to rozwój crowdfundingu społecznościowego w Polsce.

Sejm przyjął w piątek nową ustawę o zbiórkach publicznych. Za było 301 posłów, przeciw - 5, a 125 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Dziś obowiązują nas przepisy o zbiórkach z 1933 r.: każdy, kto chce prowadzić zbiórkę publiczną, musi ubiegać się o pozwolenie władzy, a po zakończeniu zbiórki przed tą samą władzą się rozliczyć. Zatem to urzędnicy oceniają, czy cel zbiórki jest „godny poparcia”. Sprawdzają też, czy zebrane środki zostały „odpowiednio” wykorzystane. Taka rola władzy w organizowaniu dobroczynności obywateli była już od wielu lat kwestionowana.

Dlaczego każdy nie miałby sam decydować, jaką organizację i jaki cel wesprzeć?

Przygotowaną w MAC ustawę, która 24 stycznia przyjął Sejm, ułatwia obywatelom ofiarność przez redukcję biurokracji, a jednocześnie zwiększa przejrzystość.

To obywatele powinni decydować o tym, komu - jakiej organizacji i na jaki cel - przekazać swoje pieniądze - i to dla nich powinna być przygotowywana informacja o prowadzonych zbiórkach i ich wynikach, także po to by była możliwa skuteczniejsza kontrola zbiórek.

Dlatego ustawa wprowadzi następujące ułatwienia w zasadach przeprowadzania zbiórek:

1) Zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto - gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany - nie będzie podlegało regulacji dotyczącej zbiórek publicznych.

2) Także dla tych zbiórek - organizowanych w przestrzeni publicznej, gdzie darczyńca i zbierający nie znają się - wprowadzamy znaczne ułatwienia. Ustawa znosi obowiązek uzyskiwania „pozwoleń” na zbiórkę publiczną - zastąpimy je prostymi zgłoszeniami - zamiast decydować o tym, czy cel jest „godny poparcia” urząd zamieści informację o zbiórce na dostępnym dla wszystkich obywateli portalu zbiórek publicznych. Jednocześnie skrócimy procedurę z obecnie około 30 dni na uzyskanie pozwolenia do 3 dni na zgłoszenie drogą elektroniczną.

3) Teraz zgłoszenia zbiórek i sprawozdania ze zbiórek przechowywane są w aktach w urzędzie. Na mocy nowej ustawy zgłoszenia i sprawozdania będą dostępne online dla wszystkich. Wszystkie zbiórki publiczne - małe, duże, ogólnopolskie i lokalne - będą zgłaszane na jednym portalu. To też ułatwi społeczną kontrolę - informacja na temat przyszłych i bieżących zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty, czytelny i dostępny dla wszystkich.

Ustawa ta była szeroko konsultowana. Pracując nad nią korzystaliśmy z wiedzy działaczy społecznych i organizacji pozarządowych.

Źródło: mac.gov.pl

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/sejm-przyjal-nowa-ustawe-o-zbiorkach-publicznych.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype