Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Warunki przesłuchań świadków

(fot. creationc/cc/sxc.hu)

Weszła w życie ustawa, która wprowadza zasadę jednorazowego przesłuchania pokrzywdzonych i świadków do 18-go roku życia i ofiar przestępstw seksualnych w przyjaznych pokojach przesłuchań mieszczących się w sądach lub w innych podmiotach, na obszarze właściwości danego sądu.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, jeżeli nie ma takiego pomieszczenia, przesłuchania mogą być przeprowadzane w innym miejscu, nie dłużej niż do 27 lipca 2015 r. Po tej dacie wszystkie przesłuchania bezwzględnie muszą być przeprowadzane w przyjaznych pokojach przesłuchań.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa sposób przygotowania małoletniego pokrzywdzonego lub świadka do przesłuchania i warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do jego przeprowadzenia.
Od 2008 roku ministerstwo sprawiedliwości wraz z Fundacją Dzieci Niczyje realizują procedurę certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań, w ramach Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.

Kampania ma na celu między innymi promowanie tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci na terenie całego kraju oraz zwrócenie uwagi przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości na szczególną rolę małoletniego świadka w toku postępowania karnego oraz potrzebę jego specjalnego przesłuchania.

Kampania ta będzie kontynuowana. Przedstawiciele podmiotów zainteresowanych tworzeniem przyjaznych pokoi przesłuchań mogą zwracać się do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka oraz Fundacji o informacje pomocne w stworzeniu pokoju odpowiadającego standardom miejsc przyjaznych przesłuchiwanym osobom.

Źródło: ms.gov.pl

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/warunki-przesluchan-swiadkow.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype