OpenRun | Business Consulting

5 zasad niezależności

W naszej współpracy z organizacją klienta stosujemy jasne i ściśle określone zasady. Oto one, sformułowane jako 5 zasad niezależności:

oznacza, że konsultant dostarcza opinię techniczną o treści niezależnej od nastawienia, aktualnego przekonania lub tego co klient w danym momencie chciałby usłyszeć
oznacza, że nie może być żadnej zależności pomiędzy decyzjami klienta podjętymi w wyniku przeprowadzanej usługi konsultingowej a ewentualnymi profitami dla konsultanta lub jego organizacji, jakie by mogły z takiego tytułu wyniknąć
oznacza, że konsultant nie jest podwładnym klienta i jakakolwiek decyzja administracyjna podjęta przez klienta nie może dotyczyć w najmniejszym stopniu współpracującego z nim konsultanta
oznacza, że ani organizacja klienta ani pracownicy nie mogą wpływać na konsultanta i wydawane przez niego opinie, przy użyciu nacisków politycznych w sposób bezpośredni ani przez osoby trzecie
oznacza, że konsultant zachowuje należyty dystans i obiektywizm w stosunku do badanej materii a na jego opinie nie ma wpływu związek emocjonalny z klientem, który mógłby powstać w trakcie wykonywania usługi konsultingowej (choćby taki jak wzajemne zaufanie).