Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Rodzaje umów

W zależności od aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się organizacja klienta, jego potrzeb oraz możliwości, dopuszczamy kilka wariantów współpracy przyjmujących bardziej lub mniej sformalizowaną formę:

 

Klasyczna forma umowy precyzująca zakres wykonywanych zadań, czas ich wykonania, wzajemne zobowiązania stron i zadania jakie leżą po stronie organizacji klienta
Umowa podobna w kształcie do powyższej, jednak uzależniająca częściowo wynagrodzenie konsultanta od osiągniętych wartości wskaźników, przyjętych jako podstawa do rozliczenia
Na zlecenie klienta poszukujemy menedżera "czasowego" tzw. interim menedżera, specjalisty w swojej dziedzinie, którego wynagrodzenie i okres pracy są uzależnione od przydzielonych zadań i osiąganych wyników
W ramach umowy, poszczególni pracownicy organizacji klienta otrzymują bezpośrednie wsparcie od konsultanta prowadzącego. Wsparcie uwzględnia aktualne cele organizacji klienta, sytuację bieżącą oraz daje możliwość skoordynowania rozwiązywania problemów bieżących oraz ich syntezę

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype