OpenRun | Business Consulting

Rodzaje umów

W zależności od aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się organizacja klienta, jego potrzeb oraz możliwości, dopuszczamy kilka wariantów współpracy przyjmujących bardziej lub mniej sformalizowaną formę:

 

Klasyczna forma umowy precyzująca zakres wykonywanych zadań, czas ich wykonania, wzajemne zobowiązania stron i zadania jakie leżą po stronie organizacji klienta
Umowa podobna w kształcie do powyższej, jednak uzależniająca częściowo wynagrodzenie konsultanta od osiągniętych wartości wskaźników, przyjętych jako podstawa do rozliczenia
Na zlecenie klienta poszukujemy menedżera "czasowego" tzw. interim menedżera, specjalisty w swojej dziedzinie, którego wynagrodzenie i okres pracy są uzależnione od przydzielonych zadań i osiąganych wyników
W ramach umowy, poszczególni pracownicy organizacji klienta otrzymują bezpośrednie wsparcie od konsultanta prowadzącego. Wsparcie uwzględnia aktualne cele organizacji klienta, sytuację bieżącą oraz daje możliwość skoordynowania rozwiązywania problemów bieżących oraz ich syntezę