OpenRun | Business Consulting

Warunki korzystania z systemu

System zgłoszeń służy do udzielania pomocy zgłaszającemu w rozwiązywaniu prostych problemów biznesowych.

 

Odpowiedzi i rozwiązania są podawane drogą telefoniczną. Rozmowa telefoniczna trwa 15 min. i prowadzona jest na określony w zgłoszeniu temat. Kontakt mailowy jest przeznaczony raczej do umówienia się na konkretną rozmowę oraz do wymiany plików.
Bezpłatnie udzielamy jednej porady w miesiącu dla konkretnej firmy lub przedsięwzięcia. Jeśli potrzebujesz częstszych konsultacji, zapraszamy do wykupienia abonamentu miesięcznego. 
W pierwszej kolejności obsługiwane są zgłoszenia osób i firm, które wykupiły abonament miesięczny.
Podawana w zgłoszeniu data jest datą najwygodniejszą i oczekiwaną z punktu widzenia zgłaszającego. Nie oznacza to jednak, iż do tego czasu (szczególnie w przypadku krótkiego terminu narzuconego przez zgłaszającego) uda się opracować rozwiązanie. Dla zgłaszających, którzy nie posiadają abonamentu - rezerwujemy sobie prawo do reakcji w ciągu 3 dni. 
Dane, które podajesz muszą być prawdziwe. Zarządzamy danymi zgodnie z naszą polityką prywatności.
... jednak w rezultacie mogą się okazać bardziej skomplikowane. To co, z punktu widzenia zgłaszającego może wydawać się przyczyną, w rezultacie może okazać się się skutkiem a to co widać na początku, może być jedynie wierzchołkiem góry lodowej.
Rozwiązanie problemu biznesowego przekazywane zgłaszającemu, opracowane jest wg. najlepszych standardów i wiedzy jaką posiada konsultant i jaka została mu dostarczona przez zgłaszającego. Zgłaszający otrzymuje propozycję rozwiązania i sam ją wdraża.